AundE TEKNİK

Oto Kumaş Fabrikası


AUNDE TEKNİK Otokumaş fabrikası, araç içerisinde yeralan koltuk, başlık, kolçak, kapı panel, tavan, perde vb. bölümler için oto kumaş üreten, bu üretiminin yarıya yakın bölümünü ihraç eden otomotiv yan sanayiidir.

Tüm ürünler otomotiv sanayi tarafından belirlenen spesifikasyonlara göre tasarlanmakta veya geliştirilmektedir. AUNDE Grubu şirketlerinde ortak tasarım programı kullanılarak otomotiv ana sanayi için proje bazlı tasarımlar yapılmakta ve tasarım havuzu oluşturulmaktadır.

Fabrikamızda, müşteriler tarafından onaylı ve otomotiv kumaş test isteklerini karşılayan donanımlı bir laboratuvarımız mevcuttur.